Doel

Zin van een scholengemeenschap in het Secundair Onderwijs

Eén van de belangrijkste doelen van een scholengemeenschap is het uitbouwen en verfijnen van het studieaanbod, zodat alle leerlingen uit de regio hun gading kunnen vinden in één van de scholen. In onze scholengemeenschap is dan ook gekozen voor een brede waaier van studierichtingen, waaruit zowel de theoretisch aangelegde leerling als de meer praktijkgerichte leerling zijn keuze kan maken. Door het opstellen van een structuurplan engageren de scholen van de Katholieke Scholengemeenschap Noorderkempen zich om ook in de toekomst voor een degelijk studieaanbod te blijven zorgen. Ook al is de KSN minder groot dan naburige scholengemeenschappen, toch kan zij bogen op een volledig en goed uitgebalanceerd aanbod van studierichtingen.

De verbondenheid tussen onze scholen komt alle leerlingen uit onze regio ten goede, want op die manier verlopen de overgangen tussen studierichtingen van de verschillende scholen veel vlotter. Wie met andere woorden in één van onze scholen zijn secundaire schoolloopbaan start, kan, indien wenselijk en verantwoord, zonder problemen naar een aangepaste studierichting in een andere school van de KSN overstappen.

Bij de studiekeuze na het Lager Onderwijs moet men dus ook eens even stilstaan bij een eventuele overstap of heroriëntering die zich in de loop van een secundaire schoolloopbaan kan voordoen. Ouders doen er daarom goed aan om niet alleen aandacht te schenken aan de studiemogelijkheden en de eigenheid van een bepaalde school, maar ook aan die van de hele scholengemeenschap van hun regio.